Sözlük Artı.
(47) adapte edildiğini gördük. "bu iş böyle
Burası Bomboş!

Burada yeni başlıklar görmek için, birkaç sözlüğe katılabilirsin.
SÖZLÜKLERİ KEŞFET
Yazarın profil özeti:

İstatistikler:

Bu hafta 0 entry Toplam 944 karma puanı En iyi: satranç / #2989 (+7) Son oy alan: mühendis / #57865 (+3,0)

Son Yazdıkları:

mühendis

her şeyden önce bilim insanı olması gerekir.

bunu ne zaman söylesem hep tepki gördüm, fakat açıklayabilirim.

günümüzde bilim adamı dendiğinde çok cool kimseler akla gelir. bu kimseler bir sürü deney yaparlar, bir sürü probleme çözüm ararlar falan filan...

kafanızda ne canlanıyor bilmiyorum. fakat bilim adamı ya da benim daha bi sevdiğim tabirle bilim insanı, deney ve gözlem yaparak elde ettiği verileri yorumlar. hemen hemen hepsi bu.

peki her bilim adamı mühendis midir? kesinlikle hayır. mühendis, bilimsel yollarla elde edilen veriler ile (ister kendisi elde etmiş olsun ister daha önceden var olan veriler olsun) matematik model oluşturarak bu verileri matematik ile ifade eder. peki nedir bu matematik model?

matematik model, incelenen sistemin değişkenlerini ve bu değişkenlerin hangi koşullarda değiştiklerini, değişimin incelenen sistem üzerinde ne gibi etkileri olduğunu diferansiyel denklemler yardımı ile ifade etme işidir. bunu yaparken sistemin uyması gereken fizik yasalarını esas alır ve sistemin bu yasalara uyduğu kabulleri yapılır. işte sihirli sözcük bu: "kabuller yapmak". yapılması gereken ve keyfi kabuller matematik modelin isabet oranını belirler.

keyfi kabuller diye tabir ettiğim, kurulan modelin çözümünü mümkün kılmaya yönelik kabulleri yapmak gerçekten incelik isteyen bir iştir. çünkü sonsuz küçük ya da sonsuz büyük boyutlarda işlemler yaparken yapılan yaklaştırımların her biri elde edeceğiniz sonuçlara ciddi etkilerde bulunabilir. işte buradaki asıl iş, elde etmek istenilen sonucun gerçek değere en yakın olmasını sağlarken çözümü de mümkün kılmaktır. ve bunun için hangi değişkenlerin diğerlerine göre çok daha az etkilerde bulunduğunu bilerek onları görmezden gelmek aslında matematik model oluşturmanın temelidir. yani gerçek sonucu istiyorsanız, belki de çözülemeyecek derecede zor modeller oluşturabilirsiniz.

günümüzde kullanılan, üniversitelerde dahi öğretilen bir çok formül ya da denklikler aslında kesin sonuç vermekten uzaktır.

örneğin newton'un ikinci hareket yasasını düşünelim. "m kütleli bir cisme uygulanan dengelenmemiş her kuvvet cismin momentumunda bir değişime sebep olur."

bu cümle çıkış noktası olabilir belki. ama nasıl bir değişime sebep olur? bunu bilmedikten sonra bu cümle çok da faydalı değildir. o yüzden newton, öncelikle kuvvet uygulanan cisimlerin bu kuvvetlere verdiği tepkileri gözlemleyerek bir sonuca varmış, ardından ölçümler yapmış ve elde ettiği bütün sonuçları değerlendirerek, momentumun, yani cismin hızının değişimini ifade eden bir denklik oluşturmaya çalışmıştır.

elbette ki bunu yaparken uzun yollardan; kan, ter ve gözyaşı dökerek geçmiştir ve bugün günümüzde sıklıkla kullanılan ve daha bir çok keşife öncülük eden f=m.a ifadesini elde etmiştir. fakat bu sonuca gelene kadar epeyce bir matematik denizlerine dalmıştır.

örneğin bizler bugün bu ifadeyi serbest düşme hareketi için de kullanıyoruz. yerçekimi ivmesinin ve cismin kütlesinin çarpımını, o cismin ağırlığı olarak ifade ediyoruz. fakat gerçekte yerçekimi ivmesi olarak hesaplanan "g" değeri dünyanın merkezine olan uzaklıkla değişmektedir. ancak matematik modelin çözüm kolaylığı bakımından değişken ivmeli bir hareket incelemek yerine değişim miktarının önemsenmeyecek kadar küçük olmasından ötürü yok sayıldığını söyleyebiliriz. bu basit örnek için olmasa da daha karmaşık işlemlerde ve daha fazla değişken içeren denklemlerde bu tip görmezden gelmeleri yapmamak ömrünüzü tek bir denklemi çözmeye çalışarak geçirmek olur.

işte mühendis bu matematik modeli oluşturan ve çözen kimse olmalıdır ki, tam da bu yüzden bilim insanı olmak zorundadır.

günümüzde, bir kaç işçinin sorumluluğunu üstlenen mühendislik diploması sahipleri kendilerine mühendis deseler de yaptıkları iş mühendislik değildir. o mühendislik başka, bu mühendislik başka. *
3 0


(#57865) 2 yıl önce

Koleksiyonlar:

    yazarın yayınlanmış hiçbir koleksiyonu yok.
© copyright 2012 - 2017 sözlük artı